Svensk Konstruktionstjänst är specialister på teknisk stöd till företag och myndigheter inom Försvar och säkerhet. Våra team hjälper polisen att utveckla och underhålla de system som används för att bekämpa brottslingar idag. Tack vare långvarigt samarbete med många statliga myndigheter finns en stor förståelse för de speciella krav som ställs på utrustning och system. Vi löser svåra problem snabbt och effektivt för att maximera polisens närvaro och insatser i samhället.

Uppdragen kan handla om att stödja Polisens bombgrupper med underhåll och reparation av deras utrustning för röjning och destruktion av bomber och improviserade explosiva laddningar.

Start typing and press Enter to search