Permobil är en av världens största leverantörer av elektriska rullstolar. I Sverige har varumärkesnamnet till och med blivit synonymt med produktgruppen, vilket är ett kvitto på företagets marknadsdominans.

Permobil kom till Svekon med uppgiften att hjälpa till med utvecklingen av Explorer Mini, en elektrisk rullstol anpassad för barn upp till fem år. Produkten är först i världen i sitt slag, vilket innebär att barn med intellektuell- eller fysisk funktionsnedsättning i åldrarna under 5 år för första gången ges möjligheten att kunna utforska sin omgivning.

Vår uppgift har varit att ta produkten från prototyp till en godkänd och färdig produkt för den europeiska och amerikanska marknaden. Det har inneburit arbete med projektledning, industridesign, mekanikkonstruktion, regulatoriskt arbete (MDD klass I, FDA), och grafisk utformning. Till vår hjälp i designarbetet har vi även nyttjat vår samarbetspartner Carl Öjerstam från Carl Design AB.

Om Explorer Mini

Explorer Mini är framtagen för att ge de allra minsta chansen att utforska sin omgivning. Det är en produkt som inte funnits på marknaden tidigare, vilket innebär att många barns liv kommer förändras med hjälp av den.

Explorer Mini styrs, liksom andra produkter från Permobil, med hjälp av en joystick kopplad till ett styrsystem. Den avgörande skillnaden är dess väsentligt lägre vikt och storlek, som är anpassad efter målgruppens behov.

För att göra Explorer Mini tillgänglig för fler har fokus i utvecklingen legat på att hålla nere komplexiteten. På så sätt har vi lyckats ta fram en produkt som ska kunna finansieras privat, i de fall ekonomiskt stöd inte finns att hämta från samhället.

Utmaningarna

Den stora utmaningen i projektet har varit det regulatoriska arbetet. Hur får man en helt ny produkt godkänd när inget regelverk finns på plats, och heller inga standarder att följa? Genom att kombinera och plocka ihop olika standarder för barnprodukter och andra permobiler har vi lyckats utveckla en produkt som både fungerar på rätt sätt och är säker för den unga målgruppen. Det arbetet har gjort att Permobil nu lyckats få Explorer Mini godkänd i både USA (FDA) och Europa (MDD Klass I).

Fler produkter

Start typing and press Enter to search