Med vår långa erfarenhet av att ta fram tekniska lösningar inom försvar och säkerhet kommer nu nästa erbjudande i vårt tjänsteutbud – Svekon Team Försvar & Säkerhet. Erbjudandet bygger på vårt koncept Svekon Team, men med en specifik inriktning mot projekt inom Försvar och Säkerhets. Svekon Team lanserades med bakgrund av att vi, under de dryga 3000 projekt som vi genomfört, märkt att det är ett mer effektivt sätt att arbeta eftersom det skapar bättre resultat i våra projekt i form av mervärde för våra kunder. Nu tar vi alltså nästa steg och lanserar en nischad variant av konceptet. Så här säger vår Vice VD Martin Frisk om Svekon Team Försvar & Säkerhet.

Hej Martin, berätta, varför väljer Svekon att lansera ett nischat koncept mot Försvar & Säkerhet?

– Vi har jobbat med FMV och Försvarsmakten sedan 1981 och har levererat tekniska lösningar till denna sektor kontinuerligt under snart 40 år. Under den tiden har vi byggt upp en bred kompetens inom dessa områden. Att vi erbjuder helhetslösningar för denna sektorn är inget nytt. Svekon Team Försvar & Säkerhet handlar först och främst om den utökade affärsnyttan vi kan erbjuda våra kunder genom att ge dem tillgång till ett skräddarsytt team av experter inom olika områden som tillsammans arbetar med ett eller flera projekt.

Så ni har alltså börjat arbeta på ett helt nytt sätt med projekt inom dessa områden?

– Nja, snarare är det så att vi tydliggör och paketerar det koncept som vi har använt och utvecklat under en längre tid. Vi känner oss nu mogna att ta detta till nästa steg, eftersom både vi och kunderna upplever stora fördelar med det.

Vilka fördelar är det ni och kunderna ser?

Vi upplever att kundvärdet ökar när vi sätter ihop tvärfunktionella team. När våra experter inom t.ex. konstruktion, ILS/dokumentation och systemsäkerhet arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål så får våra kunder tillgång till ett mycket kraftfullt team. När de dessutom leds av våra kompetenta projektledare så är framgången ett faktum.

– Just att vårt team är knutet till våra lokaler innebär dels att de är vana att arbeta tillsammans, samt ger kunderna tillgång till hela Svekons gemensamma kompetens och erfarenhet inom området, oavsett vilken storlek av team de väljer att anlita.

– Ytterligare fördelar är att teamets storlek är 100% flexibelt beroende på projektets och kundens behov, vilket resulterar i en kostnadseffektiv resurshantering för kunden. Som ytterligare mervärde för kunderna, kan teamet använda både hårdvara, mjukvara samt den prototypverkstad som finns i våra lokaler. När kunder väljer att anlita ett team tar vi ett större ansvar för leveransen, vilket avlastar våra kunder.

Referensprojekt Försvar & Säkerhet

FMV Ramavtal: Säkerhetsmateriel klättring

StriE98 mobil operatörsplats

Ramavtal: Realisering av Integrationsobjekt

Textila produkter för krävande kunder

Höga krav på teknisk dokumentation – Teleanalys

Transportfäste – FMV

Specialanpassad inredning i Patgb 203

Leveransprojekt FMV Inredning till sjuktransport

Lyftbom – FMV

Snabba ryck på HMS Trossö: Manöverpanel till kommandobrygga

Recent Posts

Start typing and press Enter to search